Dịch vụ
Bảo trì đàn piano

SẢN PHẨM SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH NẾU:
Không có phiếu ĐKBH, thiết bị không có dán tem của công ty Việt Thương  hoặc tem trên thiết bị bị rách, nát. Số serial, ngày tháng bị tảy xoá, sửa đổi.

SẢN PHẨM SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH NẾU:
Không có phiếu ĐKBH, thiết bị không có dán tem của công ty Việt Thương  hoặc tem trên thiết bị bị rách, nát. Số serial, ngày tháng bị tảy xoá, sửa đổi.

SẢN PHẨM SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH NẾU:
Không có phiếu ĐKBH, thiết bị không có dán tem của công ty Việt Thương  hoặc tem trên thiết bị bị rách, nát. Số serial, ngày tháng bị tảy xoá, sửa đổi.HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115