Xem theo :
   |  Hiển thị : SP / trang
LQE L200S - Led Moving head spot

LQE L200S - Led Moving head spot

Đèn Moving LED
Call
LQE MHY060 - Led Moving head spot

LQE MHY060 - Led Moving head spot

Đèn Moving LED
Call
LQE PAR64

LQE PAR64

Thiết bị khác
Call
LQE PH-1000L (FRESNEL 1000W)

LQE PH-1000L (FRESNEL 1000W)

Thiết bị khác
Call
LQE PH-2000L (FRESNEL 2000W)

LQE PH-2000L (FRESNEL 2000W)

Thiết bị khác
Call
LQE ILY750 (Imaging 750W)

LQE ILY750 (Imaging 750W)

Thiết bị khác
Call
LQE E6 Digital Dimmer (6CHX6KW)

LQE E6 Digital Dimmer (6CHX6KW)

Digital Dimmer
Call
LQE E12 Digital Dimmer (12CHX3KW)

LQE E12 Digital Dimmer (12CHX3KW)

Digital Dimmer
Call
LQE D6 Digital Dimmer (6CHX6KW)

LQE D6 Digital Dimmer (6CHX6KW)

Digital Dimmer
Call
LQE 6DXSP (6 kênh amplifier)

LQE 6DXSP (6 kênh amplifier)

DMX Splitter
Call
LQE MHY330B (Beam 15R moving head)

LQE MHY330B (Beam 15R moving head)

Đèn Moving Head
Call
LQE MHY0120  (Beam moving head 120W)

LQE MHY0120 (Beam moving head 120W)

Đèn Moving Head
Call
LQE MHY0200 (Beam moving head 200W)

LQE MHY0200 (Beam moving head 200W)

Đèn Moving Head
Call
LQE MHY0230 (Beam moving head 230W)

LQE MHY0230 (Beam moving head 230W)

Đèn Moving Head
Call
LQE MHY330S (15R Moving head spot)

LQE MHY330S (15R Moving head spot)

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - SHARPY

CLAY PAKY - SHARPY

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - Sharpy Wash 330

CLAY PAKY - Sharpy Wash 330

Đèn Moving Head
Call
LQE PY3603 (36X3W)

LQE PY3603 (36X3W)

Đèn PAR LED
Call
CLAY PAKY - Alpha Beam 300

CLAY PAKY - Alpha Beam 300

Đèn Moving Head
Call
LQE HPY-5403 (54X3W)

LQE HPY-5403 (54X3W)

Đèn PAR LED
Call
CLAY PAKY - Alpha Beam 700

CLAY PAKY - Alpha Beam 700

Đèn Moving Head
Call
LED PY-5403 (54X3W)

LED PY-5403 (54X3W)

Đèn PAR LED
Call
CLAY PAKY - Hands On

CLAY PAKY - Hands On

Bàn điều khiển
Call
CLAY PAKY - Alpha Spot 300

CLAY PAKY - Alpha Spot 300

Đèn Moving Head
Call
LQE MHY3608T - Led Moving head

LQE MHY3608T - Led Moving head

Đèn Moving LED
Call
LQE WY-5403 (54X3W–OUTDOOR)

LQE WY-5403 (54X3W–OUTDOOR)

Đèn PAR LED
Call
CLAY PAKY - Alpha Spot HPE 300

CLAY PAKY - Alpha Spot HPE 300

Đèn Moving Head
Call
LQE TY4803 (LED Flood light)

LQE TY4803 (LED Flood light)

Đèn PAR LED
Call
LQE YF-DMX 192 (192 kênh DMX)

LQE YF-DMX 192 (192 kênh DMX)

Bàn điều khiển
Call
CLAY PAKY - Alpha Spot HPE 700

CLAY PAKY - Alpha Spot HPE 700

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY Stage Scan

CLAY PAKY Stage Scan

Đèn Scanner
Call
LQE YF-DMX 240 (240 kênh DMX)

LQE YF-DMX 240 (240 kênh DMX)

Bàn điều khiển
Call
CLAY PAKY - Alpha Wash 300

CLAY PAKY - Alpha Wash 300

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - A.leda Wash K5

CLAY PAKY - A.leda Wash K5

Đèn Moving LED
Call
CLAY PAKY Golden Scan 4

CLAY PAKY Golden Scan 4

Đèn Scanner
Call

HOTLINE

(08) 71088 333 0903 955 115

Facebook Chat - 0903 955 115