KẾT QUẢ KỲ THI LCM LÝ THỰC HÀNH MÙA HÈ 2016

Thứ tư, 03/08/2016, 13:39 GMT+7
Lượt xem: 4671

KẾT QUẢ KỲ THI LCM LÝ THỰC HÀNH MÙA HÈ 2016

Chúc mừng các thí sinh các trường nhạc thuộc hệ thống Việt Thương Music đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc quốc tế London College of Music - Kỳ thi Mùa Hè 2016

KẾT QUẢ KỲ THI THỰC HÀNH LCM MÙA HÈ 2016

 

STT CENTER Candidate name Subject Level Result
1 ACM Suoi Nhac Cao Phan Thu Hang Pianoforte Grade 1 Distinction
2 ACM Suoi Nhac Dang Thien Kim Pianoforte Grade 1 Merit
3 ACM Suoi Nhac Ho Thanh Ngoc Pianoforte Grade 1 Distinction
4 ACM Suoi Nhac Lam Hoang My Pianoforte Grade 1 Distinction
5 ACM Suoi Nhac Ngo Khanh Ha Pianoforte Grade 1 Distinction
6 ACM Suoi Nhac Nguyen Dan Ha My Pianoforte Grade 1 Distinction
7 ACM Suoi Nhac Nguyen Van Ha Thanh Pianoforte Grade 1 Merit
8 ACM Suoi Nhac Vo Hieu Xuan An Pianoforte Grade 1 Merit
9 ACM Suoi Nhac Nguyen Ngoc Binh Pianoforte Grade 2 Distinction
10 ACM Suoi Nhac Nguyen Ngoc Minh Duy Pianoforte Grade 2 Merit
11 ACM Suoi Nhac Nguyen Quynh Nam Giao Pianoforte Grade 2 Distinction
12 ACM Suoi Nhac Pham Ngoc Phuong Anh Pianoforte Grade 2 Distinction
13 ACM Suoi Nhac Pham Thanh Hoang Pianoforte Grade 2 Distinction
14 ACM Suoi Nhac Ta Ngoc Thien Trang Pianoforte Grade 2 Merit
15 ACM Suoi Nhac Tran The Tran Pianoforte Grade 2 Distinction
16 ACM Suoi Nhac Trinh Pricha Huong Mai Pianoforte Grade 2 Distinction
17 ACM Suoi Nhac Tu Xuan Thinh Pianoforte Grade 2 Merit
18 ACM Suoi Nhac Pham Minh Triet Elec. Keyboard Grade 3 Distinction
19 ACM Suoi Nhac Vo Hoang Thanh Nha Elec. Keyboard Grade 3 Merit
20 ACM Suoi Nhac Ton Long Thinh Pianoforte Grade 3 Merit
21 ACM Suoi Nhac Ton Nu Ngoc Nga Pianoforte Grade 3 Distinction
22 ACM Suoi Nhac Duong Minh Chau Pianoforte Grade 4 Pass
23 ACM Suoi Nhac Le Y Lam Pianoforte Grade 4 Pass
24 ACM Suoi Nhac Ly Man Nguyen Pianoforte Grade 4 Distinction
25 ACM Suoi Nhac Nguyen Hoang Quan Pianoforte Grade 4 Pass
26 ACM Suoi Nhac Tran Cong Chan Khang Pianoforte Grade 4 Pass
27 ACM Suoi Nhac Trinh Thuc Thao Nghi Pianoforte Grade 4 Merit
28 ACM Suoi Nhac Duong Ly Phuong Tra Pianoforte Grade 5 Pass
29 ACM Suoi Nhac Lu Hoang Nhi Pianoforte Grade 5 Pass
30 ACM Suoi Nhac Nguyen Huynh Chi Bao Pianoforte Grade 5 Merit
31 ACM Suoi Nhac Lam Tam An Pianoforte Pre Preparatory Distinction
32 ACM Suoi Nhac Le Phuc Minh Thu Pianoforte Pre Preparatory Distinction
33 ACM Suoi Nhac Nguyen Trang Thanh Thu Pianoforte Pre Preparatory Distinction
34 ACM Suoi Nhac Tran Bao Han Pianoforte Pre Preparatory Distinction
35 ACM Suoi Nhac Tri Nguyen Minh Hanh Pianoforte Pre Preparatory Distinction
36 ACM Suoi Nhac Vo Phuong Anh Pianoforte Pre Preparatory Distinction
37 ACM Suoi Nhac Bien Nguyen Quynh Anh Pianoforte Step 1 Distinction
38 ACM Suoi Nhac Dao Cong Tai Pianoforte Step 1 Distinction
39 ACM Suoi Nhac Dao Kim Ngan Pianoforte Step 1 Distinction
40 ACM Suoi Nhac Hua Boi Tran Pianoforte Step 1 Distinction
41 ACM Suoi Nhac Luu Tuong Bach Pianoforte Step 1 Distinction
42 ACM Suoi Nhac Nguyen Ho Xuan Tien Pianoforte Step 1 Distinction
43 ACM Suoi Nhac Nguyen Hoang Phuong Anh Pianoforte Step 1 Distinction
44 ACM Suoi Nhac Nguyen Lam Anh Pianoforte Step 1 Distinction
45 ACM Suoi Nhac Hoang Ngoc An Nhi Pianoforte Step 2 Distinction
46 ACM Suoi Nhac Lam Hoang Anh Pianoforte Step 2 Distinction
47 ACM Suoi Nhac Nguyen Ngoc Minh Uyen Pianoforte Step 2 Distinction
48 ACM Suoi Nhac Nguyen Trang Thanh Tu Pianoforte Step 2 Merit
49 ACM Suoi Nhac Tran Bui Tra My Pianoforte Step 2 Distinction
50 ACM Suoi Nhac Tri Nguyen Minh Phu Pianoforte Step 2 Distinction
51 Doremi Music School Amy Tran Pianoforte Grade 1 Distinction
52 Doremi Music School Cardo Tran  Pianoforte Grade 3 Merit
53 Doremi Music School Đặng Minh Tú Pianoforte Grade 5 Merit
54 Duc Thuong Music School Le Hoang Trang Nha Pianoforte Grade 1 Merit
55 Duc Thuong Music School Nguyen Hoang Giang Pianoforte Grade 1 Merit
56 Duc Thuong Music School Nguyen Ngoc Ha Anh Pianoforte Grade 1 Merit
57 Duc Thuong Music School Nguyen Ngoc Lan Anh Pianoforte Grade 1 Merit
58 Duc Thuong Music School Tran Ngoc Anh Thu Pianoforte Grade 1 Distinction
59 Duc Thuong Music School Trinh Vu Minh Anh Pianoforte Grade 1 Distinction
60 Duc Thuong Music School Van Ho Minh Thu Pianoforte Grade 1 Merit
61 Duc Thuong Music School Pham Nam Phuong Pianoforte Grade 2 Merit
62 Duc Thuong Music School Pham Viet Khoa Pianoforte Grade 2 Distinction
63 Duc Thuong Music School Dang Minh Khoi Pianoforte Step 1 Distinction
64 Duc Thuong Music School Dang Minh Man Pianoforte Step 1 Distinction
65 Duc Thuong Music School Nguyen Huynh Thao Nguyen Pianoforte Step 1 Distinction
66 Duc Thuong Music School Nguyen Minh Tu Pianoforte Step 1 Distinction
67 Duc Thuong Music School Pham Duong Minh Tri Pianoforte Step 1 Distinction
68 Duc Thuong Music School Trần Gia Mỹ Pianoforte Step 1 Distinction
69 Duc Thuong Music School Ngo Kim Nhu Ngoc Pianoforte Step 2 Distinction
70 Duc Thuong Music School Nguyen Ngoc Khanh Chau Pianoforte Step 2 Distinction
71 Duc Thuong Music School Nguyen Thi My Duyen Pianoforte Step 2 Distinction
72 Duc Thuong Music School Pham Nguyen Nhan Kiet Pianoforte Step 2 Distinction
73 Hoang Long Music Ngo Luu Tan Hung Classic Guitar Grade 1 Merit
74 Hoang Long Music Pham Chan Hung Classic Guitar Grade 1 Distinction
75 Hoang Long Music Tran Thi Le Chi Elec. Keyboard Grade 1 Distinction
76 Hoang Long Music Vu Hoang Khanh Nguyen Elec. Keyboard Grade 1 Merit
77 Hoang Long Music Nguyen Duy Bao Pianoforte Grade 1 Distinction
78 Hoang Long Music Nguyen Thuy Khanh Phuong Pianoforte Grade 1 Distinction
79 Hoang Long Music Tran Ngoc Minh Khue Pianoforte Grade 2 Merit
80 Hoang Long Music Vo Anh Khoa Pianoforte Grade 2 Merit
81 Hoang Long Music Nguyen Thuy Minh Phuong Pianoforte Grade 3 Merit
82 Hoang Long Music Le Pham Lan Huong Elec. Keyboard Step 1 Pass
83 Hoang Long Music Nguyen Ngoc My Elec. Keyboard Step 1 Distinction
84 Hoang Long Music Pham Thanh Quy Elec. Keyboard Step 1 Distinction
85 Hoang Long Music Le Bao Tram Pianoforte Step 1 Distinction
86 Hoang Long Music Nguyen Le Thanh Ngan Pianoforte Step 1 Distinction
87 Hoang Long Music Nguyen Hoai Phuong Electronic Keyboard Step 2 Distinction
88 Hoang Long Music Nguyen Hoang Phi Long Electronic Keyboard Step 2 Distinction
89 Hoang Long Music Nguyễn Thị Ái Vy Electronic Keyboard Step 2 Distinction
90 Hoang Long Music Vu Huynh Thanh Truc Electronic Keyboard Step 2 Distinction
91 Hoang Long Music Le Minh Chau Pianoforte Step 2 Distinction
92 Hoang Long Music Ngo Luu Tu Anh Pianoforte Step 2 Distinction
93 Hoang Long Music Pham Thi Thanh Tra Pianoforte Step 2 Distinction
94 Lambert Music Center Le Phuong Tra My Pianoforte Grade 1 Merit
95 Lambert Music Center Nguyen Cong Diem Hang Pianoforte Grade 1 Distinction
96 Lambert Music Center Nguyen Khanh Quynh Pianoforte Grade 1 Merit
97 Lambert Music Center Tran Le Phuong Doan Pianoforte Grade 1 Distinction
98 Lambert Music Center Tran Nguyen Hoang My Ngoc Pianoforte Grade 1 Distinction
99 Lambert Music Center Tran Thuy My An Pianoforte Grade 1 Distinction
100 Lambert Music Center Le Phung Nguyen Thao Pianoforte Grade 2 Distinction
101 Lambert Music Center Luu Ngoc Khanh Dan Pianoforte Grade 2 Distinction
102 Lambert Music Center Nguyen Gia Han Pianoforte Grade 2 Distinction
103 Lambert Music Center Nguyen Mai Thy Pianoforte Grade 2 Distinction
104 Lambert Music Center Nguyen Pham Dang Khoa Pianoforte Grade 2 Distinction
105 Lambert Music Center Pham Phu Hy Pianoforte Grade 2 Distinction
106 Lambert Music Center Tran Nguyen Bao Tran Pianoforte Grade 2 Merit
107 Lambert Music Center Vu Minh Trong Pianoforte Grade 2 Distinction
108 Lambert Music Center Le Tran Ngoc Tran Pianoforte Grade 3 Merit
109 Lambert Music Center Nguyen Cong Toai Pianoforte Grade 3 Distinction
110 Lambert Music Center Nguyen Le Thuy Duong Pianoforte Grade 3 Merit
111 Lambert Music Center Nguyen Minh Thu Pianoforte Grade 3 Distinction
112 Lambert Music Center Nguyen Quy Tue Minh Pianoforte Grade 3 Merit
113 Lambert Music Center Nguyen Vu Ngoc Linh Pianoforte Grade 3 Distinction
114 Lambert Music Center Vu Nguyen Anh Khoa Pianoforte Grade 3 Distinction
115 Lambert Music Center Le Phuong Thao Vy Pianoforte Grade 4 Merit
116 Lambert Music Center Ngo Dinh Triet Pianoforte Grade 4 Merit
117 Lambert Music Center Nguyen Bao Linh Van Pianoforte Grade 4 Distinction
118 Lambert Music Center Nguyen Mai Thanh Pianoforte Grade 4 Distinction
119 Lambert Music Center Nguyen Ngoc Phuong Nhi Pianoforte Grade 4 Distinction
120 Lambert Music Center Nguyen Quang Huy Pianoforte Grade 4 Distinction
121 Lambert Music Center Nguyen Quy Tue Nhi Pianoforte Grade 4 Merit
122 Mozart Music School Huynh Xuan Hung Pianoforte Grade 1 Distinction
123 Mozart Music School Nguyen Minh Anh Pianoforte Grade 1 Distinction
124 Mozart Music School Nguyen Quynh Bao Chau Pianoforte Grade 1 Distinction
125 Mozart Music School Truong Huynh Bao Ngoc Pianoforte Grade 1 Distinction
126 Mozart Music School Pham Dong Quan Pianoforte Grade 2 Merit
127 Mozart Music School Lam Xuan Vy Pianoforte Grade 3 Merit
128 Mozart Music School Nguyen Minh Hieu Pianoforte Grade 3 Distinction
129 Mozart Music School Nguyen Ngoc Gia Ha Pianoforte Grade 3 Merit
130 Mozart Music School Chang Joean Pianoforte Step 1 Distinction
131 Mozart Music School Le Tran Yen Nhi Pianoforte Step 1 Distinction
132 Mozart Music School Nguyen Hoang Phuong Nghi Pianoforte Step 1 Distinction
133 Mozart Music School Nguyen Ngoc Quynh Nhu Pianoforte Step 1 Distinction
134 Mozart Music School Nguyen Quang Tuong Minh Pianoforte Step 1 Distinction
135 Mozart Music School Pham Anh Huy Pianoforte Step 1 Distinction
136 Mozart Music School Phan Thuy Phuong Linh Pianoforte Step 1 Distinction
137 Mozart Music School Huynh Ngoc Dong Nghi Pianoforte Step 2 Distinction
138 Mozart Music School Le Nguyen Thao Phuong Pianoforte Step 2 Distinction
139 Mozart Music School Le Nguyen Thuy Duong Pianoforte Step 2 Distinction
140 Mozart Music School Nguyen Quynh Bao Ngoc Pianoforte Step 2 Distinction
141 Mozart Music School Nguyen Tran Thien An Pianoforte Step 2 Distinction
142 Mozart Music School Thai Duong Anh Phuong Pianoforte Step 2 Distinction
143 Mozart Music School Thai Duong Phuong Khanh Pianoforte Step 2 Distinction
144 Suoi Nhac Education Arlongkornchai Emily Pianoforte Grade 1 Distinction
145 Suoi Nhac Education Dinh Vu Anh Khoa Pianoforte Grade 1 Merit
146 Suoi Nhac Education Hoang Nguyen Thuy Dan Pianoforte Grade 1 Distinction
147 Suoi Nhac Education Huynh Nguyen Thao Ly Pianoforte Grade 1 Distinction
148 Suoi Nhac Education Lieu Chloe Pianoforte Grade 1 Merit
149 Suoi Nhac Education Nguyen Quoc Khoi Pianoforte Grade 1 Distinction
150 Suoi Nhac Education Nguyen Thuy Tram Anh Pianoforte Grade 1 Distinction
151 Suoi Nhac Education Nguyen Trung Tin Pianoforte Grade 1 Distinction
152 Suoi Nhac Education Pham Khanh Du Pianoforte Grade 1 Distinction
153 Suoi Nhac Education Pham Minh Nhu Pianoforte Grade 1 Distinction
154 Suoi Nhac Education Quach Jessica Pianoforte Grade 1 Distinction
155 Suoi Nhac Education Tran Ngoc Tu Minh Pianoforte Grade 1 Distinction
156 Suoi Nhac Education Yang Tu Ninh Pianoforte Grade 1 Merit
157 Suoi Nhac Education Bui Huy Vu Pianoforte Grade 2 Distinction
158 Suoi Nhac Education Bui Pham Minh Tuyen Pianoforte Grade 2 Merit
159 Suoi Nhac Education Dang Duc Tri Pianoforte Grade 2 Distinction
160 Suoi Nhac Education Huynh Lan Anh Pianoforte Grade 2 Distinction
161 Suoi Nhac Education Lam Nguyen Son Pianoforte Grade 2 Distinction
162 Suoi Nhac Education Nguyen Huu Quoc Cuong Pianoforte Grade 2 Merit
163 Suoi Nhac Education Nguyen Phung Quynh Anh Pianoforte Grade 2 Merit
164 Suoi Nhac Education Nguyen Van Anh Pianoforte Grade 2 Distinction
165 Suoi Nhac Education Bui Nha Truc Pianoforte Grade 3 Merit
166 Suoi Nhac Education Nguyen Hoang Hong An Pianoforte Grade 3 Merit
167 Suoi Nhac Education Nguyen Ngoc Bao Tran Pianoforte Step 1 Distinction
168 Suoi Nhac Education Lam Hao Vi Keyboard Step 2 Distinction
169 Suoi Nhac Education Bui Quang Khanh Pianoforte Step 2 Distinction
170 Suoi Nhac Education Ngo Tu Uy Pianoforte Step 2 Distinction
171 Suoi Nhac Education Tran Ngoc Hong Diep Pianoforte Step 2 Distinction
172 Suoi Nhac Education Truong  An Boi Pianoforte Step 2 Distinction
173 Suoi Nhac Ha Noi Bui Hien Anh Pianoforte Grade 1 Merit
174 Suoi Nhac Ha Noi Cao Vu Nguyen Chau Pianoforte Grade 1 Merit
175 Suoi Nhac Ha Noi Dang Thuy Anh Pianoforte Grade 1 Merit
176 Suoi Nhac Ha Noi Ha Tu Anh Pianoforte Grade 1 Pass
177 Suoi Nhac Ha Noi Ho Thi Chau Uyen Pianoforte Grade 1 Distinction
178 Suoi Nhac Ha Noi Hoang Chau Anh Pianoforte Grade 1 Merit
179 Suoi Nhac Ha Noi Hoang Huy Anh Pianoforte Grade 1 Merit
180 Suoi Nhac Ha Noi Le Thuy Linh Pianoforte Grade 1 Distinction
181 Suoi Nhac Ha Noi Le Yen Khanh Pianoforte Grade 1 Merit
182 Suoi Nhac Ha Noi Luu Thanh An Pianoforte Grade 1 Distinction
183 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Dieu Anh Pianoforte Grade 1 Distinction
184 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Ha Huyen Chau Pianoforte Grade 1 Distinction
185 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Hoang Anh Pianoforte Grade 1 Merit
186 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Hoang Khoi Nguyen Pianoforte Grade 1 Merit
187 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Hoang Thu Anh Pianoforte Grade 1 Merit
188 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Hoang Uyen Nhi Pianoforte Grade 1 Distinction
189 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Minh Khue Pianoforte Grade 1 Distinction
190 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Minh Phuong Pianoforte Grade 1 Distinction
191 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Nam Khanh Pianoforte Grade 1 Distinction
192 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Ngoc Mai Pianoforte Grade 1 Distinction
193 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Phuong Anh Pianoforte Grade 1 Merit
194 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Trung Son Pianoforte Grade 1 Merit
195 Suoi Nhac Ha Noi Pham Ngoc Cam Chi Pianoforte Grade 1 Distinction
196 Suoi Nhac Ha Noi Pham Thuy Anh Pianoforte Grade 1 Distinction
197 Suoi Nhac Ha Noi Tang Ngoc Khanh Chi Pianoforte Grade 1 Merit
198 Suoi Nhac Ha Noi Tong Chi Quang Pianoforte Grade 1 Merit
199 Suoi Nhac Ha Noi Tran Duc Anh Pianoforte Grade 1 Merit
200 Suoi Nhac Ha Noi Tran Minh Ngoc Pianoforte Grade 1 Distinction
201 Suoi Nhac Ha Noi Tran Vien Nhu Pianoforte Grade 1 Merit
202 Suoi Nhac Ha Noi Vu Khanh Linh Pianoforte Grade 1 Merit
203 Suoi Nhac Ha Noi Vu Le Khang Pianoforte Grade 1 Distinction
204 Suoi Nhac Ha Noi Vu Le Ngoc Mai Pianoforte Grade 1 Merit
205 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Dieu Anh Pianoforte Grade 1 Merit
206 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Quang Bach Pianoforte Grade 1 Distinction
207 Suoi Nhac Ha Noi Chu Thu Trang Pianoforte Grade 2 Merit
208 Suoi Nhac Ha Noi Le Dieu Ha Pianoforte Grade 2 Merit
209 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Hong Ngoc Pianoforte Grade 2 Distinction
210 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Le Kim Chi Pianoforte Grade 2 Distinction
211 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Vu Ha My Pianoforte Grade 2 Merit
212 Suoi Nhac Ha Noi Pham Quang Son Pianoforte Grade 2 Merit
213 Suoi Nhac Ha Noi Quach Thi Diem Quynh Pianoforte Grade 2 Merit
214 Suoi Nhac Ha Noi Tran Le Quan Pianoforte Grade 2 Distinction
215 Suoi Nhac Ha Noi Tran Quynh Chi Pianoforte Grade 2 Merit
216 Suoi Nhac Ha Noi Chu Diem Quynh Pianoforte Grade 3 Distinction
217 Suoi Nhac Ha Noi Dang Anh Duc Pianoforte Grade 3 Distinction
218 Suoi Nhac Ha Noi Doan Phuong Linh Pianoforte Grade 3 Merit
219 Suoi Nhac Ha Noi Ngo Anh Thu Pianoforte Grade 3 Distinction
220 Suoi Nhac Ha Noi Ngo Vy Thuy Duong Pianoforte Grade 3 Distinction
221 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Ngoc Ha Trang Pianoforte Grade 3 Distinction
222 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Thanh Mai Pianoforte Grade 4 Merit
223 Suoi Nhac Ha Noi Tran Minh Trang Pianoforte Grade 4 Distinction
224 Suoi Nhac Ha Noi Vu Nguyen Long Pianoforte Grade 4 Distinction
225 Suoi Nhac Ha Noi Vu Thao Linh Pianoforte Grade 4 Merit
226 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Hong Anh Pianoforte Grade 4 Merit
227 Suoi Nhac Ha Noi Cao Khanh Nguyen Pianoforte Step 1 Distinction
228 Suoi Nhac Ha Noi Kim Ngoc Thai Ha Pianoforte Step 1 Distinction
229 Suoi Nhac Ha Noi Kim Ngoc Thai Hoa Pianoforte Step 1 Distinction
230 Suoi Nhac Ha Noi Le Minh Ngoc Pianoforte Step 1 Distinction
231 Suoi Nhac Ha Noi Le Thanh Son Pianoforte Step 1 Distinction
232 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Bao Ngoc Pianoforte Step 1 Distinction
233 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Hai Linh Pianoforte Step 1 Distinction
234 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Hong Anh Pianoforte Step 1 Distinction
235 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Hong Anh Pianoforte Step 1 Distinction
236 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Le Tue Nhi Pianoforte Step 1 Distinction
237 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Minh Chau Pianoforte Step 1 Distinction
238 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Minh Phuong Pianoforte Step 1 Distinction
239 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Minh Tung Pianoforte Step 1 Distinction
240 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Ngoc Linh Pianoforte Step 1 Distinction
241 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Ngoc Trang Anh Pianoforte Step 1 Distinction
242 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Phuong Nhi Pianoforte Step 1 Distinction
243 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Quoc Hung Pianoforte Step 1 Distinction
244 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Thi Bang An Pianoforte Step 1 Distinction
245 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Thu Uyen Pianoforte Step 1 Distinction
246 Suoi Nhac Ha Noi Phan Hai Ha Pianoforte Step 1 Distinction
247 Suoi Nhac Ha Noi Tang Le Huyen Pianoforte Step 1 Distinction
248 Suoi Nhac Ha Noi Tao Quang Thang Pianoforte Step 1 Distinction
249 Suoi Nhac Ha Noi Tran Ha Vy Pianoforte Step 1 Distinction
250 Suoi Nhac Ha Noi Tran Thai Bao Pianoforte Step 1 Pass
251 Suoi Nhac Ha Noi Tran Tram Anh Pianoforte Step 1 Distinction
252 Suoi Nhac Ha Noi Vo Han Linh Nhi Pianoforte Step 1 Distinction
253 Suoi Nhac Ha Noi Vu Bao Ngoc Pianoforte Step 1 Distinction
254 Suoi Nhac Ha Noi Dao Nguyen Phuong Linh Pianoforte Step 2 Distinction
255 Suoi Nhac Ha Noi Dinh Bao Hoang Nhat Minh Pianoforte Step 2 Distinction
256 Suoi Nhac Ha Noi Do Minh Ngoc Pianoforte Step 2 Distinction
257 Suoi Nhac Ha Noi Hoang Gia Vinh Pianoforte Step 2 Distinction
258 Suoi Nhac Ha Noi Le Anh Khoa Pianoforte Step 2 Distinction
259 Suoi Nhac Ha Noi Le Tu Quyen Pianoforte Step 2 Distinction
260 Suoi Nhac Ha Noi Luong Mai Phuong Pianoforte Step 2 Distinction
261 Suoi Nhac Ha Noi Luu The Kiet Pianoforte Step 2 Distinction
262 Suoi Nhac Ha Noi Ngo Bao Chau Pianoforte Step 2 Distinction
263 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Hong Anh Pianoforte Step 2 Distinction
264 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Minh Trang Pianoforte Step 2 Distinction
265 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Phuong Linh Pianoforte Step 2 Distinction
266 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Quynh Trang Pianoforte Step 2 Distinction
267 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Quynh Trang Pianoforte Step 2 Distinction
268 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Tra My Pianoforte Step 2 Distinction
269 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Tran Thu Linh Pianoforte Step 2 Distinction
270 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Tue Minh Pianoforte Step 2 Distinction
271 Suoi Nhac Ha Noi Pham Anh Huy Pianoforte Step 2 Distinction
272 Suoi Nhac Ha Noi Pham Dieu Vy Pianoforte Step 2 Distinction
273 Suoi Nhac Ha Noi Pham Tran Tuan Minh Pianoforte Step 2 Distinction
274 Suoi Nhac Ha Noi Shineha Radhakrishnan Pianoforte Step 2 Merit
275 Suoi Nhac Ha Noi Thai Duc Khoa Pianoforte Step 2 Distinction
276 Suoi Nhac Ha Noi Tran Dinh Gia Khanh Pianoforte Step 2 Distinction
277 Suoi Nhac Ha Noi Tran Thao Vy Pianoforte Step 2 Distinction
278 Suoi Nhac Ha Noi Nguyen Dieu Hoa Pianoforte Step 2 Distinction
279 Viet Thanh Music School Nguyen Thanh Van Pianoforte Grade 1 Distinction
280 Viet Thanh Music School Pham Nguyen Anh Quan Pianoforte Grade 1 Merit
281 Viet Thuong Music School Ho Thi Minh Thu Acoustic Guitar Grade 1 Distinction
282 Viet Thuong Music School Nguyen Thieu Duong Drum Kit Grade 1 Distinction
283 Viet Thuong Music School Nguyen Thieu Ninh Drum Kit Grade 1 Distinction
284 Viet Thuong Music School Khong Nguyen Khanh Trang Pianoforte Grade 1 Distinction
285 Viet Thuong Music School Nguyen Dinh Nha Doan Pianoforte Grade 1 Distinction
286 Viet Thuong Music School Nguyen Duy Thien Quang Pianoforte Grade 1 Distinction
287 Viet Thuong Music School Nguyen Tran Huu Nhat Tuong Vi Pianoforte Grade 1 Distinction
288 Viet Thuong Music School Nguyen Vu Tram Anh Pianoforte Grade 1 Distinction
289 Viet Thuong Music School Vu Thu Thuy  Pianoforte Grade 1 Merit
290 Viet Thuong Music School Phan Duc Trong Drum Kit Grade 2 Distinction
291 Viet Thuong Music School Luu Phu Quang Electric Guitar Grade 2 Distinction
292 Viet Thuong Music School Nguyen Tran Ha Phuong Pianoforte Grade 2 Merit
293 Viet Thuong Music School Pham Phuong Anh Pianoforte Grade 2 Merit
294 Viet Thuong Music School Tran Quang Vinh Pianoforte Grade 2 Distinction
295 Viet Thuong Music School Luu Tuan Kiet Drum Kit Grade 3 Distinction
296 Viet Thuong Music School Phan Tam Nhu Pianoforte Grade 3 Pass
297 Viet Thuong Music School Le Nguyen Anh Tram Pianoforte Grade 5 Merit
298 Viet Thuong Music School Do Van Nghi Pianoforte Step 1 Distinction
299 Viet Thuong Music School Doan Dai Tin Pianoforte Step 1 Distinction
300 Viet Thuong Music School Doan Ngoc Thien Kim Pianoforte Step 1 Distinction
301 Viet Thuong Music School Le Quoc Hung Pianoforte Step 2 Distinction
302 Viet Thuong Music School Phan Anh Pianoforte Step 2 Distinction

 


Người viết : truongquochung


HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115