Âm nhạc và cuộc sống

KẾT QUẢ KỲ THI LCM LÝ THỰC HÀNH MÙA HÈ 2016

KẾT QUẢ KỲ THI LCM LÝ THỰC HÀNH MÙA HÈ 2016

Chúc mừng các thí sinh các trường nhạc thuộc hệ thống Việt Thương Music đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc quốc tế London College of Music - Kỳ thi Mùa Hè 2016

music_composition_360x240_copy

KẾT QUẢ KỲ THI LCM LÝ THUYẾT MÙA HÈ 2016

(02/08/2016)
Chúc mừng các thí sinh đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc ...

POP_VOCALS_X_copy

BỘ MÔN POP VOCALS

(05/04/2016)
Mùa hè 2016, Việt Thương Music Foundation giới thiệu bộ môn đào tạo mới ...

info_1

Thông Báo Số 1 - 2016

(28/01/2016)
Về một số chương trình hoạt động chính của Việt Thương Music Foundation ...

theory_exam_copy

KẾT QUẢ KỲ THI LÝ THUYẾT LCM WINTER 2015

(26/12/2015)
Chúc mừng các thí sinh đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc ...child_3_copy

KẾT QUẢ KỲ THI LCM LÝ THỰC HÀNH MÙA HÈ 2016

13:39 | 03/08/2016

Chúc mừng các thí sinh các trường nhạc thuộc hệ thống Việt Thương Music đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc quốc tế London College of Music - Kỳ thi Mùa Hè 2016 
music_composition_360x240_copy

KẾT QUẢ KỲ THI LCM LÝ THUYẾT MÙA HÈ 2016

11:52 | 02/08/2016

Chúc mừng các thí sinh đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc quốc tế. Bộ môn Lý Thuyết Âm Nhạc 
POP_VOCALS_X_copy

BỘ MÔN POP VOCALS

09:30 | 05/04/2016

Mùa hè 2016, Việt Thương Music Foundation giới thiệu bộ môn đào tạo mới theo chương trình quốc tế London College of Music.

 

 

  
info_1

Thông Báo Số 1 - 2016

11:57 | 28/01/2016

Về một số chương trình hoạt động chính của Việt Thương Music Foundation 2016 
theory_exam_copy

KẾT QUẢ KỲ THI LÝ THUYẾT LCM WINTER 2015

11:32 | 26/12/2015

Chúc mừng các thí sinh đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc quốc tế. Đặc biệt chúc mừng tân khoa đầu tiên của Việt Nam đã đậu bằng Associate  iof London College of Music in Musicianship.

HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115