Thông tin bảo hành

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

 Công ty chỉ bảo hành cho các thiết bị còn nguyên tem bảo hành,số series trên máy. Sản phẩm được bảo hành do lỗi nhà sản xuất.

Địa điểm bảo hành

Phiếu bảo hành phải được gửi về Trung tâm kỹ thuật và hổ trợ kỹ thuật. Chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày bảo hành.Thiết bị được bảo hành theo đúng quí định của nhà sản xuất.HOTLINE

(08) 71088 333 0903 955 115

Facebook Chat - 0903 955 115