Giới thiệu

music

 

Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại.
 

Âm nhạc hiện hữu tự sâu thẳm trong mỗi trái tim mỗi người.
 

Chúng tôi có sứ mệnh đánh thức phát triển âm nhạc để góp phần kiến tạo một xã hội biết thông cảm và chia sẻ.

 

 

group_people_standing_round_globe_7319810

 

 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115