Ánh Sáng - Clay Paky

Clay Paky
Xem theo :
   |  Hiển thị : SP / trang
CLAY PAKY - SHARPY

CLAY PAKY - SHARPY

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - Sharpy Wash 330

CLAY PAKY - Sharpy Wash 330

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - Alpha Beam 300

CLAY PAKY - Alpha Beam 300

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - Alpha Beam 700

CLAY PAKY - Alpha Beam 700

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - Hands On

CLAY PAKY - Hands On

Bàn điều khiển
Call
CLAY PAKY - Alpha Spot 300

CLAY PAKY - Alpha Spot 300

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - Alpha Spot HPE 300

CLAY PAKY - Alpha Spot HPE 300

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - Alpha Spot HPE 700

CLAY PAKY - Alpha Spot HPE 700

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY Stage Scan

CLAY PAKY Stage Scan

Đèn Scanner
Call
CLAY PAKY - Alpha Wash 300

CLAY PAKY - Alpha Wash 300

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - A.leda Wash K5

CLAY PAKY - A.leda Wash K5

Đèn Moving LED
Call
CLAY PAKY Golden Scan 4

CLAY PAKY Golden Scan 4

Đèn Scanner
Call
CLAY PAKY - Alpha Wash 700

CLAY PAKY - Alpha Wash 700

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - A.leda Wash K10

CLAY PAKY - A.leda Wash K10

Đèn Moving LED
Call
CLAY PAKY Mini Scan HP3

CLAY PAKY Mini Scan HP3

Đèn Scanner
Call
CLAY PAKY - Alpha Spot QWO 800

CLAY PAKY - Alpha Spot QWO 800

Đèn Moving Head
Call
CLAY PAKY - A.leda Wash K20

CLAY PAKY - A.leda Wash K20

Đèn Moving LED
Call
CLAY PAKY - SHADOW BASIC 1200

CLAY PAKY - SHADOW BASIC 1200

Đèn Follow Spot
Call
CLAY PAKY - Alpha Profile 800 ST

CLAY PAKY - Alpha Profile 800 ST

Đèn Moving Head
Call


HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115