Đàn Piano - Samick

Samick
Xem theo :
   |  Hiển thị : SP / trang
Đàn Piano Samick JS 043
Spurce core sound boardKhung đúc hợp kim gangNgựa đàn: gỗ phongDây đàn RoslauHệ thống nắp đóng chậm
70,750,000 VNĐ
Đàn Piano Samick JS 115
Spurce core sound boardKhung đúc hợp kim gangNgựa đàn: gỗ phongDây đàn RoslauHệ thống nắp đóng chậm
74,350,000 VNĐ
Đàn Piano Samick H 118
Khung đúc hợp kim gangNgựa đàn: Gỗ phongDây đàn RoslauHệ thống nắp đóng chậmBúa nỉ FFWPedal đúc
79,858,000 VNĐ
Đàn Piano Samick JS 121MD
Spurce core sound boardKhung đúc hợp kim gangNgựa đàn: gỗ phongDây đàn RoslauHệ thống nắp đóng chậm
82,550,000 VNĐ
Đàn Piano Samick JS 143F
Khung đúc hợp kim gangNgựa đàn: gỗ phongDây đàn RoslauHệ thống nắp đóng chậm
86,100,000 VNĐ
Đàn Piano Samick JS 143T
Samick JS 143TKhung đúc hợp kim gangNgựa đàn: gỗ phongDây đàn RoslauHệ thống nắp đóng chậm
86,100,000 VNĐ
Đàn Piano Samick SHK 1004R(Limited)
Khung đúc hợp kim gangNgựa đàn: Gỗ phongDây đàn RoslauHệ thống nắp đóng chậmBánh xe CromePedal đúcPhím đen gỗ munBúa nỉ FFWLimited product.
90,022,000 VNĐ
Đàn Piano Samick SIG-61
Đàn grand piano Samick SIG-61 là sự kết hợp vật liệu đẳng cấp thế giới và sự khéo léo thủ công và chỉ sử dụng các vật liệu được lựa ...
220,900,000 VNĐ


HOTLINE

(08)3931.6540 0938.218.216