NINOSET515

Nino
NINOSET515
  • NINOSET515

Tổng quan

NINOSET515

Rhythm Assortment 15pcs 

Age : 3+

Content
1 x Wood Güiro (NINO555)
1 x Triangle, 6” (NINO551)
1 x Plastic Egg Maracas pair, red (NINO569R)
1 x Mini Güiro (NINO581R)
1 x Egg Shaker (NINO540LY)
1 x Racket Tambourine (NINO518)
1 x Wood Claves pair, small (NINO502)
1 x Energy Chimes, medium (NINO579M)
1 x Wood A-Go-Go, 2 rows (NINO560)
1 x Double Shaker (NINO503)
1 x Wood Shaker Assortment 3 pcs., triangular (NINO508)
1 x “Banana” Shaker (NINO597)
1 x Basket

Mã sản phẩm
NINOSET515
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115