NINOSET012

Nino
NINOSET012
  • NINOSET012
  • NINOSET012

Tổng quan

NINOSET012

Rhythm Assortment 12pcs 

Age : 3+

Content
1 x ABS Hand Drum 12” (NINO6SB)
1 x ABS Tambourine 10” (NINO24R)
1 x ABS Hand Drum 8” (NINO45GG)
1 x ABS Hand Drum 6” (NINO4Y)
1 x Skin Maracas pair, small (NINO10)
1 x Wood Block, large (NINO22)
1 x Skin Egg Shaker (NINO11)
1 x Jingle Stick, yellow (NINO13Y)
1 x Jingle Stick, red (NINO13R)
1 x Wood Tambourine, 10” (NINO14)
1 x Wood Shaker, small (NINO1)

Mã sản phẩm
NINOSET012
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115