NINO536-VE36

Nino
NINO536-VE36
  • NINO536-VE36
  • NINO536-VE36

Tổng quan

NINO536-VE36 Fruit & Vegetable”

Shaker assortment 36pcs 

Material : plastic

Age : 3+

Content
10 x Banana
4 x Apple
4 x Orange
2 x Basket
2 x Cabbage
2 x Carrot
2 x Cucumber
2 x Eggplant
2 x Lemon
2 x Mandarine
2 x Pear
2 x Pepper
2 x Pineapple

Mã sản phẩm
VE36
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115