Marshall JCM800 + cabinet 1960AX

Tổng quan

halfStack JCM800 + cabinet 1960AX : 77.840.000đ
halfStack JCM800 + cabinet 1960AV : 77.840.000đ
fullStack JCM800 + cabinet 1960AV + 1960BV : 103.740.000đ
fullStack JCM800 + cabinet 1960AX + 1960BX : 103.740.000đ 

Mã sản phẩm
JCM800 + cabinet 1960AX
Giá
77,840,000 VNĐ

Cabinet 1960AV/BV: 4 x 12” Celestion G12 Vintage

Cabinet 1960AX/BX: 4 x 12” Celestion G12M-25 Greenbacks

 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(08) 71088 333 0903 955 115

Facebook Chat - 0903 955 115