Lazer PE-063

Lazer
Lazer PE-063
  • Lazer PE-063

Tổng quan

Tambourin PE-063

A Fish Shape Tambourine 16 prs Jingles

B Double Tiers Tambourine 16 prs Jingles
C Peacock Shape Tambourine 14 prs Jingles
D Fan Shape Tambourine 18 prs Jingles
F Plum Blossom Shape Tambourine 20 prs Jingles
G Bird Shape Tambourine 20 prs Jingles
H New Star Shape Tambourine 14 prs Jingles
I   Star Shape Tambourine 14 prs Jingles
J  Half Moon Shape Tambourine 16 prs Jingles
K Half Moon Shape Tambourine With Handle Pad 16 prs Jingles
P Plastic Jingle Stick 6 prs Jingles
R Wooden Jingle Stick 6 prs Jingles

Mã sản phẩm
PE-063
Giá
170,000 VNĐ
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115