Lazer PE-002

Lazer
Lazer PE-002
  • Lazer PE-002

Tổng quan

Dùi trống Lazer PE-002

H-8A  L= 397mm T= 14mm
H-5A  L= 407mm T= 14mm
H-7A  L= 397mm T= 13mm
H-11A L= 397mm T= 15mm
H-16H L= 407mm T= 16mm
H-2B L= 407mm T= 16mm
H-Rock L= 407mm T= 14mm
H-110A L= 407mm T= 15mm
H-Jazz L= 407mm T= 14mm
H-5BN L= 407mm T= 15mm
H-7AN L= 397mm T= 13mm

 

Mã sản phẩm
PE-002
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115