Lazer PC9-68

Lazer
Lazer PC9-68
  • Lazer PC9-68

Tổng quan

Dùi trống Lazer PC9-68

PC9-68H-5AN-L
Luminous Hickory Drumstick With Black Nylon Head
L = 407mm
Ø = 14mm
PC9-68H-5A-V
Violet Hickory Drumstick
L = 407mm
Ø = 14mm
PC9-68H-5A-MW
Milk White Hickory Drumstick
L = 407mm
Ø = 14mm
PC9-68H-5A-B
Black Hickory Drumstick
L = 407mm
Ø = 14mm
 
PC9-68H-5A-L
Luminous Hickory Drumstick
L = 407mm
Ø = 14mm
PC9-68Q-5A
Bleached Quercus Drumstick
L = 407mm
Ø = 14mm

Mã sản phẩm
PC9-68
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115