Lazer PC9-59A / PC9-59B / PC9-60A / PC9-60B

Lazer
Lazer PC9-59A / PC9-59B / PC9-60A / PC9-60B
  • Lazer PC9-59A / PC9-59B / PC9-60A / PC9-60B

Tổng quan

Tambourine PC9-59A / PC9-59B / PC9-60A / PC9-60B

PC9-59: 
Luminous Half Moon Shape Tambourine, Double Tiers 16 Pairs Jingles
A: Luminous Blue
B: Luminous Pink
PC9-60: 
Headless Tambourine With 5 Pairs Jingles
A: Pink
B: Red/Yellow

Mã sản phẩm
PC9-59A / PC9-59B / PC9-60A / PC9-60B
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115