Lazer Chuông học nhạc P-671

Lazer
Lazer Chuông học nhạc P-671
  • Lazer Chuông học nhạc P-671

Tổng quan

Set Of 8 Notes
Size: 3" x 5-1/2"
Range: C64 ~ C76

P-671/P-697/P-698: These three sets can be increased to 20 Notes, A61 ~ E80.

Mã sản phẩm
P-671
Giá
Call

Set Of 8 Notes
Size: 3" x 5-1/2"
Range: C64 ~ C76

P-671/P-697/P-698: These three sets can be increased to 20 Notes, A61 ~ E80.

 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115