HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG USB RECORD/PLAYBACK CHO FENDER PASSPORT VENUE

Chủ nhật, 01/03/2015, 19:55 GMT+7
Lượt xem: 966

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG USB RECORD/PLAYBACK CHO FENDER PASSPORT VENUE

XIN HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG CHỨC NĂNG USB RECORD/PLAYBACK CHO FENDER PASSPORT VENUE.

                                                                           Nguyễn Hải Anh ( Quận 1 )

 

 

 

Passport® VENUE cho phép bạn đọc file âm thanh định dạng .wav/mp3 và thu âm file .wavPP

CHÚ Ý : Sử dụng kênh số 8 để điểu chỉnh âm lương playback từ USB hoặc  level out khi thu âm

PP1

V – USB : Nơi cắm USB (Trước khi thu âm, bạn nên Format dữ liệu USB)

W – RECORD :  Nhấn  để thu âm track mới, nhấn lại để dừng thu . File lưu Stereo 16bit/44.1kHz.

X – PLAY/PAUSE :  Nhấn    để phát bài nhạc trong USB. Nhấn lại để tạm dừng Pause. Nhấn và giữ khoảng 2s để Stop. Tiếp tục nhấn sẽ phát lại tự bài đầu tiên

Y – PREVIOUS :  Nhấn    để phát lại từ đầu bài nhạc hiện thời, hoặc nhấn 2 lần để trở về bài nhạc liền trước.

Z – FORWARD : Nhấn  để chuyển sang bài tiếp theo.

 

Xóa Track Đã Thu Trong USB

Để xóa từng bài trong USB bạn đã thu, nhấn và giữ   cho đến khi  sáng. Sau đó nhấn Cả 4 nút sẽ sáng lần lượt. Để hủy xóa,nhấn nút bất kì ngoại trừ

Format USB

Để Format hoàn toàn dữ liệu, nhấn đồng thời   +     +     đến  khi  + sáng. Sau đó nhấn   một lần và   +  sẽ nhấp nháy. Tiếp tục nhấn   và quá trình Format sẽ bắt đầu, cả 4 nút sẽ sáng lần lượt. Để hủy quá trình, nhấn  hoặc .

 

 


Người viết : kienvu

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến    

HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115