Gibraltar L-Rod Mount SC-SH

Gibraltar
Gibraltar L-Rod Mount SC-SH
  • Gibraltar L-Rod Mount SC-SH

Tổng quan

Gibraltar L-Rod Mount SC-SH

Stick Holder 
3-1/2" diameter holder holds up to six pair of sticks. Detachable soft bag clamps to various drum stands.

Mã sản phẩm
SC-SH
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115