Gibraltar Hi-Hat Seat SC-4980J

Gibraltar
Gibraltar Hi-Hat Seat SC-4980J
  • Gibraltar Hi-Hat Seat SC-4980J

Tổng quan

Gibraltar Hi-Hat Seat

SC-4980J

Hi-Hat Seat 
Fits Gibraltar and most professional hi-hat stands with 1" to 5/8" tube.

Mã sản phẩm
SC-4980J
Giá
130,000 VNĐ
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(08) 71088 333 0903 955 115

Facebook Chat - 0903 955 115