Gibraltar Hi-Hat Clutch SC-4420

Gibraltar
Gibraltar Hi-Hat Clutch SC-4420
  • Gibraltar Hi-Hat Clutch SC-4420

Tổng quan

Gibraltar Hi-Hat Clutch

SC-4420

Pro Hi-Hat Clutch 
Fits Gibraltar and most professional stands. (8mm rods)

Mã sản phẩm
SC-4420
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115