Gibraltar Drum Set Tech Kit SC-DSTK

Gibraltar
Gibraltar Drum Set Tech Kit SC-DSTK
  • Gibraltar Drum Set Tech Kit SC-DSTK

Tổng quan

Gibraltar Drum Set Tech Kit

SC-DSTK

Gibraltar Drum Set Tech Kit 
(6) tension rods 
(2) cymbal washers
(3) cymbal sleeves
(6) cymbal felts
(2) hi-hat felts
(1) hi-hat seat felt
(1pc) 4248 drum key
(4) strips of snare tape
(3) 8mm cymbal wing nuts

Mã sản phẩm
SC-DSTK
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115