Gibraltar Drum Practice Pad GP08

Gibraltar
Gibraltar Drum Practice Pad GP08
  • Gibraltar Drum Practice Pad GP08

Tổng quan

Gibraltar Drum Practice Pad

GP08

Practice Pad Kit on Gibraltar Rack
Practice Pad Kit Includes:
(1) 20” horizontal bar
(2) 20” vertical bars
(4) GPRMC multi clamps
(4) 8” rubber pads with mounting arms
(3) GPRTC T-leg clamps
(1) GBDP bass drum pad

Mã sản phẩm
Pad GP08
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115