Gibraltar Drum Practice Pad GP08

Gibraltar
Gibraltar Drum Practice Pad GP08
  • Gibraltar Drum Practice Pad GP08

Tổng quan

Gibraltar Drum Practice Pad

GP08

Practice Pad Kit on Gibraltar Rack
Practice Pad Kit Includes:
(1) 20” horizontal bar
(2) 20” vertical bars
(4) GPRMC multi clamps
(4) 8” rubber pads with mounting arms
(3) GPRTC T-leg clamps
(1) GBDP bass drum pad

Mã sản phẩm
Pad GP08
Giá
7,100,000 VNĐ
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(08)3931.6540 0938.218.216