Gibraltar Drum Practice Pad GBDP

Gibraltar
Gibraltar Drum Practice Pad GBDP
  • Gibraltar Drum Practice Pad GBDP

Tổng quan

Gibraltar Drum Practice Pad

GBDP

Bass Drum Practice Pad
Gibraltar’s air channel design for real bass drum feel. Three large spurs keep the GBDP securely on carpeted surfaces.
10" Diameter

Mã sản phẩm
Pad GBDP
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115