Gibraltar Bass Drum Cowbell Holder SC-268R

Gibraltar
Gibraltar Bass Drum Cowbell Holder SC-268R
  • Gibraltar Bass Drum Cowbell Holder SC-268R

Tổng quan

Gibraltar Bass Drum Cowbell Holder

SC-268R

Standard Bass Drum Cowbell Hoop Mount 
Mounts on bass drum counter hoop. 9.5mm (5/16") post with "U" clamp and wing screw

Mã sản phẩm
SC-268R
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115