Gibraltar Bass Drum Beater SC-LBDB

Gibraltar
Gibraltar Bass Drum Beater SC-LBDB
  • Gibraltar Bass Drum Beater SC-LBDB

Tổng quan

Gibraltar Bass Drum Beater

SC-LBDB

Light Weight Bass Drum Beater 
Light Weight Bass Drum Beater. Fits in most standard bass drum pedals.

Mã sản phẩm
SC-LBDB
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115