Gibraltar Ball L-Rod SC-LBM

Gibraltar
Gibraltar Ball L-Rod SC-LBM
  • Gibraltar Ball L-Rod SC-LBM

Tổng quan

Gibraltar Ball L-Rod SC-LBM

Medium 10.5mm Ball L-Rod 
10.5mm 4 inch knurled mounting area.

It is always recommended that you check your drum for actual Tom Arm size before purchasing.

Mã sản phẩm
SC-LBM
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115