Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust

Gretsch
Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust

Tổng quan

Model Name: G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust
Model Number: 2800600544
Series: Gretsch Streamliner Collection
Color:  Golddust

Mã sản phẩm
2800600544
Giá
14,500,000 VNĐ
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
HOTLINE

(08) 71088 333 0903 955 115

Facebook Chat - 0903 955 115