Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Flagstaff Sunset

Gretsch
Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Flagstaff Sunset
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Flagstaff Sunset
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Flagstaff Sunset
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Flagstaff Sunset
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Flagstaff Sunset
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Flagstaff Sunset
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Flagstaff Sunset
  • Đàn Guitar G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Flagstaff Sunset

Tổng quan

Model Name: G2420T Streamliner Hollow Body with Bigsby, Golddust
Model Number: 2800600544
Series: Gretsch Streamliner Collection
Color:  Flagstaff Sunset

Mã sản phẩm
2800600575
Giá
Call
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115