Đàn Guitar G2420 Streamliner Single Cutaway Hollow Body, Rosewood Fingerboard, Aged Brooklyn Burst

Gretsch
Đàn Guitar G2420 Streamliner Single Cutaway Hollow Body, Rosewood Fingerboard, Aged Brooklyn Burst
  • Đàn Guitar G2420 Streamliner Single Cutaway Hollow Body, Rosewood Fingerboard, Aged Brooklyn Burst
  • Đàn Guitar G2420 Streamliner Single Cutaway Hollow Body, Rosewood Fingerboard, Aged Brooklyn Burst
  • Đàn Guitar G2420 Streamliner Single Cutaway Hollow Body, Rosewood Fingerboard, Aged Brooklyn Burst
  • Đàn Guitar G2420 Streamliner Single Cutaway Hollow Body, Rosewood Fingerboard, Aged Brooklyn Burst
  • Đàn Guitar G2420 Streamliner Single Cutaway Hollow Body, Rosewood Fingerboard, Aged Brooklyn Burst
  • Đàn Guitar G2420 Streamliner Single Cutaway Hollow Body, Rosewood Fingerboard, Aged Brooklyn Burst

Tổng quan

Model Name: G2420 Streamliner Single Cutaway Hollow Body
Model Number: 2800700537
Series: Gretsch® Streamliner Collection
Color:  Aged Brooklyn Burst

Mã sản phẩm
2800700537
Giá
12,000,000 VNĐ
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(08) 71088 333 0903 955 115

Facebook Chat - 0903 955 115