Đàn Guitar American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst

Đàn Guitar American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst

Tổng quan

Model Name: American Elite Stratocaster HSS Shawbucker, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst           
Model Number: 0114110700
Series: Elite
Color: 3-Color Sunburst             

Mã sản phẩm
0114110700
Giá
44,000,000 VNĐ
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(08)3931.6540 0938.218.216