Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst

Fender
Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst
  • Đàn Guitar American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst

Tổng quan

Model Name: American Deluxe Strat Plus HSS, Rosewood Fingerboard, Mystic 3-Color Sunburst  
Model Number: 0118110735
Series: American Deluxe 
Color: Mystic 3-Color Sunburst     

Mã sản phẩm
0118110735
Giá
38,200,000 VNĐ
Thông tin đang được cập nhật
 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
 
 
HOTLINE

(08)3931.6540 0938.218.216