ELECTRONIC KEYBOARD

Electronic Keyboard căn bản

Electronic Keyboard căn bản

Chương trình Electronic Keyboard bản gồm 2 trình độ Step 1 vầ Step 2. Kết thúc Step 2, học viên cố thể tự hòa âm các ...
ELECTRONIC KEYBOARD TRUNG CẤP

ELECTRONIC KEYBOARD TRUNG CẤP

Là chương trình dành cho các học viên đã hoàn thành Step 2 Electronic Keyboard. Chương trình được thiết kế cho học viên ...HOTLINE

(08)3931.6540 0938.218.216