DRUM KIT

DRUM KIT TRUNG CẤP

DRUM KIT TRUNG CẤP

Kỹ năng và tốc độ tăng dần lên trong grade. Học viên cần tiếp cận những bản phối dàn nhạc hay trên thế giới. Kỹ ...
PERCUSSION & DRUM KIT CĂN BẢN

PERCUSSION & DRUM KIT CĂN BẢN

Ở trình độ căn bản, ngoài drum kit là kỹ năng chính, học viên cần được làm quen với các nhạc cụ gõ khác ...HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115