GUITAR

GUITAR CĂN BẢN

GUITAR CĂN BẢN

Chương trình này dành cho cả hai bộ môn acoustic guitar và electric guitar trong bước khởi đầu (Initial Stage - Step 1) và ...
ACOUSTIC GUITAR

ACOUSTIC GUITAR

Là chương trình Trung Cấp 8 Grades chuyên về Acoustic Guitar mà chúng ta quen gọi là Guitar Modern
ELECTRIC GUITAR

ELECTRIC GUITAR

Guitar điện chú trọng đến các phong cách âm nhạc để hòa tấu với ban nhạc. Ứng tấu (improvisation) và sử dụng các ...
BASS GUITAR

BASS GUITAR

Ban nhạc không thể thiếu guitar bass. Cũng lầ guitar nhưng bass guitar bao gồm tư duy và kỹ thuật khác biệt với các môn ...HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115