LCM PIANO CĂN BẢN

Thuộc môn : PIANO
Thời gian học : 9 thấng 1 trình độ
Độ tuổi : 6 tuổi trở lên
In

Là chương trình piano theo tiêu chuẩn trình độ quốc tế của London College of Music - University of  West London. Mỗi trình độ có chứng chỉ LCM từ căn bản đến trung cấp và đại học

Trình độ Căn bản

  • Bao gồm Step 1 và Step 2.
  • Thời gian: 9 tháng / một Step
  • Sau trình độ Căn bản học viên có thể tiếp tục chương trình Trung Cấp của bộ môn này hoặc bộ môn Jazz Piano.

bia_1_copy

BIA_PIANO_STEP_2_copy_1

Trình độ Trung Cấp:

  • 8 Grades
  • Thời gian: 9 tháng / một Grade

PIANO_GRADE_1_WEB

Chưa có video


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Chương trình học khác

HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115