GUITAR CĂN BẢN

Thuộc môn : GUITAR
Thời gian học : 2 STEP - 9 tháng/1 Step
Độ tuổi :
In

Chương trình này dành cho cả hai bộ môn acoustic guitarelectric guitar trong bước khởi đầu (Initial Stage - Step 1)bước căn bản (Preliminary Grade - Step 2).

Kết thúc Step 2 này, học viên có thể chọn một trong 3 bộ môn guitar (acoustic guitar – electric guitar – bass guitar) để bước vào bậc đào trung cấp dài hạn bao gồm 8 grade.

Học acoustic guitar hoặc electric guitar cũng chính là học hòa tấu. Vì vậy, trong tất cả các bài tập cũng như tiểu phẩm, giáo viên cần tổ chức song tấu, tam tấu… với học viên theo hướng dẫn trong giáo trình.

Một số bài trong Step 1 và Step 2

trang_12_Guitar_Step_1_2_copy

trang_18_Guitar_Step_1_2_copy

trang_32_Guitar_Step_1_2_copy

trang_41_Guitar_Step_1_2_copy

trang_60_Guitar_Step_1_2_copy

trang_72_Guitar_Step_1_2_copy

Chưa có video


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Chương trình học khác

HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115