Kết quả thi

child_3_copy

KẾT QUẢ KỲ THI LCM LÝ THỰC HÀNH MÙA HÈ 2016

13:39 | 03/08/2016

Chúc mừng các thí sinh các trường nhạc thuộc hệ thống Việt Thương Music đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc quốc tế London College of Music - Kỳ thi Mùa Hè 2016 
music_composition_360x240_copy

KẾT QUẢ KỲ THI LCM LÝ THUYẾT MÙA HÈ 2016

11:52 | 02/08/2016

Chúc mừng các thí sinh đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc quốc tế. Bộ môn Lý Thuyết Âm Nhạc 
theory_exam_copy

KẾT QUẢ KỲ THI LÝ THUYẾT LCM WINTER 2015

11:32 | 26/12/2015

Chúc mừng các thí sinh đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc quốc tế. Đặc biệt chúc mừng tân khoa đầu tiên của Việt Nam đã đậu bằng Associate  iof London College of Music in Musicianship. 
KET_QUA_MUA_HE_copy

KẾT QUẢ KỲ THI PRACTICAL LCM SUMMER 2015

14:58 | 18/08/2015

Chúc mừng các thí sinh đã chinh phục thành công các trình độ âm nhạc quốc tế. Đặc biệt chúc mừng 9 tân khoa Diploma of London College of Music in Teaching: Pianoforte, Electronic Organ và Early Childhood Music 
lcm_theory_result

KẾT QUẢ KỲ THI LÝ THUYẾT LCM WINTER 2014 - HCMC

15:27 | 12/12/2014

Kỳ thi Lý Thuyết  LCM  HCMC đã có kết quả . Các thí sinh có thể  liên hệ với các Examinations Centre để nhận Giấy Báo Kết Quả từ vào đầu tháng 1/2014.  Văn bằng và Chứng chỉ sẽ được trao trong Graduation Ceremony 2013 – 2014 được tổ chức trọng thể vào ngày 17/1/2015

 

 

 

HOTLINE

(08) 71088 333 0903 955 115

Facebook Chat - 0903 955 115