Các kỳ thi

LCM_LICH_THI_2015_copy

LỊCH THI LCM 2015

11:51 | 18/12/2014

Năm 2015 Việt Thương Music sẽ tổ chức 3 kỳ thi LCM về Lý Thuyết và chỉ một kỳ thi LCM Thực Hành vào Mùa Hè.

 

 

 

  
lcm_exams_copy

LỊCH THI LCM MÙA ĐÔNG 2014

13:10 | 17/10/2014

Việt Thương Music sẽ tổ chức kỳ thi LCM Mùa Đông cho các thí sinh đã hoàn thành các thủ tục đăng ký. Đặc biệt đây là kỳ thi đầu tiên có trình độ Diploma tại Việt Nam. Các thí sinh có thể liên hệ với các Trung Tâm LCM nơi mình đăng ký để nhận Phiếu Báo Danh

 

 

 

  
winter_examination_copy_2014

KỲ THI LCM MÙA ĐÔNG 2014

13:34 | 04/08/2014

Việt Thương Music sẽ tổ chức kỳ thi LCM Mùa Đông 2014 cho các thí sinh tại các LCM Examination Centre. Lưu ý ngày khóa sổ đăng ký là 25/8/2014 
KIEM_TRA_TRINH_DO_copy

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

11:45 | 05/06/2014

Từ ngày 28/7 – 17/8/2012, Hệ thống Giáo Dục Âm Nhạc Việt Thương sẽ tổ chức các buổi kiểm tra sắp xếp trình độ theo tiêu chuẩn Quốc Tế LCM.

HOTLINE

(028) 71088 333 0903 955 115